Zgłoszenie szkolenia

DANE ORGANIZATORA
Nazwa instytucji:
Województwo:
Miasto:
Kod pocztowy:
Ulica:
Numer tel:
Email:
Strona WWW:
Osoba do kontaktu:
INFORMACJE OSZKOLENIU/KIERUNKU KSZTAŁCENIA/KURSIE
Nazwa szkolenia/kierunku kształcenia/kursu/szkoły:
Czas trwania i sposób organizacji szkolenia/kierunku kształcenia/kursu:
Termin realizacji:
Liczba godzin:
zajęcia praktyczne:
zajęcia teoretyczne:
ogółem:
Forma kształcenia:
stacjonarne
wieczorowe
zaoczne
Liczba osób w grupie:
zajęcia teoretyczne
zajęcia praktyczne
pracujących przy jednym stanowisku podczas zajęć praktycznych
Terminy nabórow:
Odpłatność:
bezpłatne
płatne
a) cena ogółem:
b) raty:
Wymagane dokumenty:
Najniższe wymagane wykształcenie:
podstawowe
gimnazjalne
ponadgomnazjalne
wyższe
inne (jakie?)
Umiejętności:
Dodatkowe kwalifikacje:
Badania lekarskie:
nie
tak (jakie?)
Cel szkolenia / kształcenia:
przyuczenie do zawodu
przekwalifikowanie
doskonalenie zawodowe
przygotowanie do egzaminu
inny cel (jaki?)
Nabyte kwalifikacje/rodzaj uprawnień/typ dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia/kształcenia/kursu
Sposób sprawdzenia efektów szkolenia/kształcenia:
praca końcowa
egzamin wewnętrzny
egzamin zewnętrzny